RIKO d.o.o. Beograd

18
07 / 2024

RIKO d.o.o. Beograd

Vrhunski kvalitet i pristupa?ne cene opreme

Riko RSP - P5 i SPB

RIKO d.o.o. Beograd je jedna od nekoliko firmi u sastavu RIKO Ribnica iz Slovenije. Na doma?em tritu posluje samostalno. Naime, posle raspada nekadanje Jugoslavije i stvaranja nekoliko zasebnih drava, u svakoj od njih je formirana po jedna komercijalna firma koja na tritu u svakoj od tih drava distribuira proizvodni program RIKO Ribnice.

Opširnije...

Main Menu